Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Houtbelevenis Werk houtbelevenis Projecten Links Contact Beleveniscollectief Kunstenaarscollectief De Draad 

Beleveniscollectief

Als medeoprichter en lid van het Beleveniscollectief en Kunstenaarscollectief De Draad is een krachtige bundeling ontstaan van diverse disciplines wat het mogelijk maakt om projecten van A tot Z te begeleiden en uit te voeren. Stichting het Beleveniscollectief is een samenwerkingsverband van o.a. landschapsontwerpers, vormgevers en houtkunstenaars die zich bezig houden met het ontwerpen en uitvoeren van ontmoetings- en belevenisplekken en sport- en speelfaciliteiten.Het Beleveniscollectief is betrokken bij het met steun van de gemeente Delfzijl te realiseren ontdekkingseiland "de Groene Scheg" in het Vestingpark. Er is inmiddels gestart met het realiseren van het ontdekkingseiland. Het Beleveniscollectief biedt totaalconcepten voor het ontwerpen en realiseren van ondermeer: - Speelterreinen - Belevenislandschappen en paden - Ontmoetingsplaatsen - Recreatieve voorzieningenHet belangrijkste doel is het verbeteren van het woon- en leefklimaat waarbij maatwerk, samenwerking enburgerparticipatie voor ons vanzelfsprekend zijn. Omdat het collectief kundigheden en verworvenheden bundelt vanuit reeds bestaande bedrijven als deOmgeefmij, Magicmind, Houtbelevenis en zelfstandige kunstenaars, zijn ook andere werkzaamheden of projecten mogelijk. Naar behoeven kunnen we gebruik maken van gelijkgeaarden uit andere disciplines en leden van Kunstenaarscollectief De Draad.Het Beleveniscollectief kan u dus samenvattend van dienst zijn met adviezen, ontwerpen, plannen, onderzoek, begeleiding en uitvoering.Voor meer informatie: www.beleveniscollectief.nl

Voorbereidingen ontdekkingseiland "de Groene Scheg" in het vestingpark Delfzijl.